THỨ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
2
03/06
Sáng
7h00: Chào cờ đầu tuần Sân cơ quan Toàn thể CBCC cơ quan
Chiều
8h00 -9h30: Làm việc tại cq
14h00: Làm việc tại cq
3
04/06
Sáng
7h30: Làm việc tại cơ quan -
Chiều
7h30: Làm việc tại cq
13h30: Làm việc tại cq
4
05/06
Sáng
Chiều
7h30: Làm việc tại cq
7h30: Làm việc tại cq
14h00: Làm việc tại cq
13h30: Làm việc tại cq
13h30: Làm việc tại cq
5
06/06
Sáng
Chiều
7h30: Làm việc tại cq
7h30: Làm việc tại cq
13h30: Họp Ban Thường vụ Phòng họp BTV
13h30: Dự kiểm điểm chi bộ TP dự theo Thông báo
13h30: Dự kiểm điểm chi bộ TP dự theo Thông báo
6
07/06
Sáng
Chiều
7h30: Làm việc tại cq
13h30: Làm việc tại cq
2
03/06
Sáng
7h00: Chào cờ đầu tuần Sân cơ quan Toàn thể CBCC cơ quan
Chiều
8h00 -9h30: Làm việc tại cq
14h00: Làm việc tại cq
3
04/06
Sáng
7h30: Làm việc tại cơ quan -
Chiều
7h30: Làm việc tại cq
13h30: Làm việc tại cq
4
05/06
Sáng
Chiều
7h30: Làm việc tại cq
7h30: Làm việc tại cq
14h00: Làm việc tại cq
13h30: Làm việc tại cq
13h30: Làm việc tại cq
5
06/06
Sáng
Chiều
7h30: Làm việc tại cq
7h30: Làm việc tại cq
13h30: Họp Ban Thường vụ Phòng họp BTV
13h30: Dự kiểm điểm chi bộ TP dự theo Thông báo
13h30: Dự kiểm điểm chi bộ TP dự theo Thông báo
6
07/06
Sáng
Chiều
7h30: Làm việc tại cq
13h30: Làm việc tại cq
 Đăng nhập
Bản quyền thuộc về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị